O mnie

Poznaj mnie lepiej
Społecznik-Konsultant-Doradca-Przedsiębiorca
Zaufaj 30 letniemu doświadczeniu
Kompleksowo pomagam rozwiązywać problemy.

Jestem osobą znaną w środowisku lokalnym jako świetny organizator i kreator polityki społecznej. Potrafię łączyć możliwości jakie niesie za sobą funkcjonowanie samorządowych instytucji oraz działalności organizacji pozarządowych. Daje to możliwość i jednocześnie pozwala na realizację wielu wspólnych zamierzeń odpowiadających społecznemu zapotrzebowaniu. Na co dzień jestem otwarta i zaangażowana w problemy osób starszych i niepełnosprawnych. Podejmowane przeze mnie doradztwo zmierza do kompleksowego rozwiązywania problemów.

Kreatywność oraz umiejętność godzenia pracy zawodowej z pracą społeczną umożliwiały mi zjednywanie sobie ludzi i pobudzanie ich do działania.

Jestem laureatką nagród:

  • nagrody specjalnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 roku, nagrodzona w kategorii indywidualnej w uznaniu osiągnięć za całokształt pracy społecznej i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej,

  • Wolontariusz Roku 2015 – uhonorowana za dobroczynną działalność na rzecz mieszkańców Zabrza,

  • nagrody Konkursu „Lady D” Województwa Śląskiego 2018 im. Krystyny Bochenek,

  • nominacja Kapituły Redakcji „Dziennika Zachodniego” do tytułu: Osobowość Roku 2018,

  • Wojewódzkiej Nagrody „Śląski Prometeusz” Roku 2019 dla pracowników systemu pomocy i integracji społecznej.

W latach 1996-2002 byłam mocno zaangażowana w pomoc osobom bezdomnym. Jako Prezes Koła Zabrzańskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta doprowadziłam do utworzenia dwóch placówek dla takich osób na terenie Zabrza: Schroniska Św. Brata Alberta dla bezdomnych kobiet, matek z dziećmi oraz Przytuliska dla bezdomnych rodzin. Dziś jestem honorowym członkiem wymienionej organizacji, z dumą obserwuję dalsze funkcjonowanie obu placówek.

Aktualnie od roku 2014 jako Prezes Stowarzyszenia Samopomocy Osób Niepełnosprawnych „Zabrzanka” aktywnie działam na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Posiadam również 8 letnie doświadczenie biznesowe w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Od 2008 roku jako doradca ds. osób niepełnosprawnych realizuję i wspieram indywidualnie i grupowo wiele inicjatyw aktywizujących osoby niepełnosprawne.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram